Velkommen til Bunkeren i Ollerup

I  1943 beslaglagde tyskerne de tre skoler i Ollerup:
  • Ollerup Folkehøjskole. Nuværende: Den frie Lærerskole
  • Ollerup Håndværkerskole. Nuværende: Ollerup Efterskole, Sang og Musik
  • Gymnastikhøjskolen i Ollerup


Der er åbent for besøgende hele døgnet

Fra d.1. maj til 31. oktober.
Benyt borde og bænke til madpakke og kaffe.
Der findes ikke toilet.

AKTUELLE MEDDELELSER

På grund af CORONA er generalforsamlingen
udsat på ubestemt tid


GENERALFORSAMLINGEN
Tirsdag 24. marts 2020  kl. 19.00 på Gymnastikhøjskolen
Efter generalforsamlingen konstituering af bestyrelsen 

. Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og stemmetæller.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
5. Kassereren fremlægger budget og kontingentforslag for det efterfølgende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. valg af bestyrelsesmedlemmer. Gældende for to år
  A     Erik Trolle-Schultz          Modtager ikke genvalg
         Henning Grube Andersen
         Jørgen Jensen
B     Valg af suppleant gældende for et år
        Karl Ove Gammelgaard       Bliver foreslået til bestyrelsen
        Til ny suppleant bliver Jørgen Hansen foreslået 
8. Valg af revisor. Henning Hjortshøj     Gældende for et år.
    Valg af revisorsuppleant: Emil Rasmussen   Gældende for et år
9. Eventuelt          
                                                          Bestyrelsen


JAPANSK HAVE ved GYMNASTIKHØJSKOLEN
Gymnastikhøjskolen er ved at anlægge en Japansk Have
Den er placeret ved Bunkeren med udsigt op mod skolen.
Allerede nu kan man se et lille vandfald og et vandløb der snor sig gennem haven.
Plantningen af specielle træer er også begyndt.
Haven skal være færdig 2020
Vi søger midler til at anskaffe os bænke, så man kan sidde på Bunkerens område og nyde den smukke udsigt op mod skolen.

Fredag 1. maj 2020     16.00 - 16.30    Åbning af Japansk Have
            

DE SIDSTE NYE BERETNINGER PÅ HJEMMESIDEN 
Følgende beretninger er nye på hjemmesiden (Se under beretninger)
Bertetningerne er også udstillet i Bunkeren

Brikker
Modstandsgrupper i Ollerup
Svend "Post" og Peter "Godnat" går "under jorden"
Våbenmodtagelse ved Skjoldemose
4. maj og tiden derefter
"Krofar" Knud Hoffman Laursen


Endvidere.
Axel greve Ahlefeldt- Laurvig-Lehn, Hvidkilde.
Der bl.a. også indeholder historien om "Krofar"

Fars erindringer fra besættelsestiden.
Svend Aage Pedersen, "Leif Olsen"
Kendt under navnet " LYN PEDERSEN" i Ollerup


LYSFEST MANDAG 4. MAJ 2020
75 året for Danmarks befrielse
Alle er velkomne
PROGRAM SENERE
20.00 Velkomst.
         ALSANG
20.30 Frihehdsbudskabet fra London
         Tale ved Uffe Strandby

Derefter indbydes til kaffebord og sang på Gymnastikhøjskolen
         (50,- kr)